หน้าแรกITX ProPageITX LINERunITX Email Marketerราคา, วิธีการสั่งซื้อสมัครเป็นผู้แนะนำกับ ITX (ฟรี!!!)
 
 
 
  รายละเอียดการสมัครเป็นผู้แนะนำโปรแกรมของ IT Excellence และสิทธิประโยชน์
   
 
 
 
 

ผู้แนะนำโปรแกรมของบริษัท IT Excellence สมัครฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

บริษัท ไอที เอ็กเซลเล้นซ์ จำกัด ขอเสนอการสร้างงานสร้างรายได้นอกเวลาของคุณ หากคุณเป็นลูกค้าที่ใช้โปรแกรมของทางบริษัทฯ และอยากจะแนะนำโปรแกรมไปยังกลุ่มเพื่อน ๆ หรือทีมงานของคุณ เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถลดต้นทุนสำหรับทีมงานหรือสร้างรายได้สำหรับตัวคุณเอง สมัครเป็น "ผู้แนะนำโปรแกรมของบริษัท IT Excellence" โดยมีเงื่อนไขการสมัครดังนี้ :-
 • คุณต้องเป็นลูกค้าที่ใช้โปรแกรมตัวใดตัวหนึ่งของบริษัทฯ อยู่
 • มีความเข้าใจในการใช้โปรแกรมและสามารถอธิบายปิดการขายไปยังผู้อื่นหรือเพื่อน ๆ ของคุณได้

สิทธิประโยชน์ของผู้แนะนำ  เงื่อนไขง่าย ๆ ไม่มีข้อผูกมัด ไม่ต้องมีเอกสาร รับสิทธิประโยชน์มากมาย

คุณได้รับสิทธิประโยชน์ของการเป็นผู้แนะนำฯ ทันทีหลังจากได้รับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนจาก ITX แล้ว ดังนี้ :-
จำนวนชุดที่สั่งซื้อ ส่วนลดที่ได้รับ
1 ชุด 20%
2-3 ชุด 30%
4-9 ชุด 40%
ตั้งแต่ 10 ชุดขึ้นไป 50%
 • คุณสามารถหักส่วนลดนี้ได้ก่อน แล้วโอนเงินโดยหักส่วนลดที่คุณได้รับทันที เช่น ITX Email Marketer - Express Sending Edition ราคาจำหน่ายชุดละ 1,250 บาท หากคุณสั่งซื้อ 1 ชุด ได้รับส่วนลด 30% (375 บาท) คงเหลือจำนวนเงินที่ต้องโอนให้ทาง ITX = 875 บาท
 • นอกจากนี้ ในแต่ละรอบสัปดาห์ ตั้งแต่ จันทร์-อาทิตย์ บริษัทฯ ยังจะนำยอดการสั่งซื้อมาคำนวณเงินเพิ่มให้ตามเงื่อนไขอีก เช่น หากยอดสั่งซื้อในรอบสัปดาห์นั้นมีจำนวนรวม 4 ชุด คุณจะได้รับ ส่วนลดเพิ่มจาก 30% แรกอีก 10% (125 x 4 ชุด = 500.-) ซึ่งเงินเพิ่มนี้ คุณสามารถนำไปหักจากยอดเงินที่สั่งซื้อในคราวถัดไปได้ทันที
 • แจ้งชื่อ-อีเมล์-เบอร์โทรติดต่อของลูกค้าหลังการโอนเงินสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริการหลังการขายแก่ลูกค้าให้กับคุณเอง
 • ภายใน 30 วัน หากไม่มียอดสั่งซื้อ(นับจากวันที่สั่งซื้อล่าสุด) เงื่อนไขจะถูกปรับลงเหลือ 20% ต่อชุดทั้งหมดและปรับเป็นเงื่อนไขตามปกติในการสั่งซื้อครั้งถัดไป
 • ผู้แนะนำห้ามขายสินค้าเกินราคาจากที่บริษัทฯ ตั้งเอาไว้ ทุกประการ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี ผู้แนะนำห้ามโฆษณาว่าเป็นผู้พัฒนาสินค้าเอง หรือละเมิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า ทุกประการ
 • หากผู้แนะนำต้องการเนื้อหาในการโฆษณา ต้องขออนุญาต และแสดงที่มาของเนื้อหามายังเวบไซต์ http://www.itexcellence.co.th
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นผู้แนะนำ หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้แนะนำฯ  ลงทะเบียนก่อน ได้รับสิทธิ์ทันที

 • แจ้งความประสงค์ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้แนะนำที่อีเมล์ support@itexcellence.co.th
 • แจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และหมายเลขบัญชีของคุณที่จะให้ลูกค้าโอนเงิน และ website ถ้ามี
 • รอรับอีเมล์ยืนยันการสมัคร (ภายใน 1 วันทำการ)
 
 

 

 
 
 
ย้อนกลับไปด้านบน
 
 
     
 
     
 

Copyright © 2007-2015 IT Excellence, Ltd. All Rights Reserved.